Zoeken

Social media links

Volg ons op:

linkedin

twitter

EHBO f

  • Weet wanneer je 112 moet bellen!

Banner - Organisatie

EHBO afbeelding-02

Banner - Boek

EHBO coverLeD 2016 bijgesneden 240x240

Banner - Cursussen

cursussen

Banner - Informatie

EHBO afbeelding-03

De vrijwillige eerste hulp komt uit Engeland. De arts John Furley richtte in 1877 een organisatie op om mensen op te leiden voor een EHBO-diploma. In 1893 was het in ons land ook zover en werd de Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken opgericht.

In 1906 werd Zeeland getroffen door een watersnood. Een jaar later leed het schip de Berlin schipbreuk bij Hoek van Holland. De hulpverlening bij deze rampen verliep niet goed. Prins Hendrik, echtgenoot van Koningin Wilhelmina, wilde dat de hulpverlening verbeterde door meer samenwerking tussen EHBO verenigingen en door uniforme cursussen. In 1909 werd Het Oranje Kruis opgericht, in 1951 kwam het diploma EHBO.

In de vorige eeuw was het patroon, dat organisaties werden opgericht naar geloofsrichting of maatschappelijke oriëntatie (verzuiling). Zo ontstond in 1949 de Katholieke Nationale Bond voor EHBO, jaren geleden besloten de leden om verder te gaan onder de huidige naam: Nationale Bond EHBO.